کارت خرید

هاست لینوکس سی پنل ایران

هاست لینوکس 2 گیگابایت ایران
 • 2 گیگابایت میزان فضا
 • 70 گیگابایت ترافیک
 • 1 هسته پردازشگر
 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • نامحدود ادان دامنه و ایمیل
هاست لینوکس 3 گیگابایت ایران
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • 80 گیگابایت ترافیک
 • 2 هسته پردازشگر
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • نامحدود ادان دامنه و ایمیل
هاست لینوکس 5 گیگابایت ایران
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • 2 هسته پردازشگر
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • نامحدود ادان دامنه و ایمیل
هاست لینوکس 8 گیگابایت ایران
 • 8 گیگابایت میزان فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • 3 هسته پردازشگر
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • نامحدود ادان دامنه و ایمیل
هاست لینوکس 10 گیگابایت ایران
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک
 • 4 هسته پردازشگر
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • نامحدود ادان دامنه و ایمیل
هاست لینوکس نامحدود با هارد SSD
 • بدون محدودیدت میزان فضای دیسک
 • نامحدود میزان ترافیک مجاز
 • SSD نوع هارد دیسک
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • بدون محدودیت تعداد پایگاه داده
 • بدون محدودیت تعداد دامنه قابل میزبانی
 • بدون محدودیت تعداد بازدید مجاز
 • بدون محدودیت تعداد ایمیل