سفارش محصول

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.net
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.co
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
.org
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.biz
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.info
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.in
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.de
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.academy
810,000 تومان
1 سال
810,000 تومان
1 سال
810,000 تومان
1 سال
.me
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.dev
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.shop
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید