کارت خرید

سرور مجازی ایران

سرور مجازی 1 گیگابایت ایران

حافظه رم 1 گیگابایت
پردازنده 1 هسته
هارد دیسک 30 گیگابایت
ترافیک 100 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
دیتا سنتر آسیاتک - پارس آنلاین

سرور مجازی 2 گیگابایت ایران

حافظه رم 2 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
هارد دیسک 40 گیگابایت
ترافیک 150 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
دیتا سنتر آسیاتک - پارس آنلاین

سرور مجازی 3 گیگابایت ایران

حافظه رم 3 گیگابایت
پردازنده 3 هسته
هارد دیسک 50 گیگابایت
ترافیک 200 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
دیتا سنتر آسیاتک - پارس آنلاین

سرور مجازی 4 گیگابایت ایران

حافظه رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
هارد دیسک 60 گیگابایت
ترافیک 250 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
دیتا سنتر آسیاتک - پارس آنلاین

سرور مجازی 6 گیگابایت ایران

حافظه رم 6 گیگابایت
پردازنده 6 هسته
هارد دیسک 100 گیگابایت
ترافیک 300 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
دیتا سنتر آسیاتک - پارس آنلاین

سرور مجازی 8 گیگابایت ایران

حافظه رم 8 گیگابایت
پردازنده 8 هسته -
هارد دیسک 150 گیگابایت
ترافیک 300 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
دیتا سنتر آسیاتک - پارس آنلاین

سرور مجازی 16 گیگابایت ایران

حافظه رم 16 گیگابایت
پردازنده 12 هسته -
هارد دیسک 250 گیگابایت
ترافیک 300 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
دیتا سنتر آسیاتک - پارس آنلاین