کارت خرید

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی شماره 1 ایران

نوع پردازنده Intel Xeon 5620
تعداد پردازنده یک عدد
فضای رم 12 گیگابایت
فضای هارد دیسک 250 گیگ SSD
ترافیک ماهانه 3 ترابایت نامتقارن
دیتاسنتر پارس انلاین - افرانت

سرور اختصاصی شماره 2 ایران

نوع پردازندهIntel Xeon 5620
تعداد پردازنده یک عدد
فضای رم 16 گیگابایت
فضای هارد دیسک 250 گیگ SSD
ترافیک ماهانه 3 ترابایت نامتقارن
دیتاسنتر پارس انلاین - افرانت

سرور اختصاصی شماره 3 ایران

نوع پردازنده Intel Xeon 5620
تعداد پردازنده 2 عدد
فضای رم 24 گیگابایت
فضای هارد دیسک 500 گیگ SSD
ترافیک ماهانه 3 ترابایت نامتقارن
دیتاسنتر پارس انلاین - افرانت

سرور اختصاصی شماره 4 ایران

نوع پردازنده Intel® Xeon® Processor X5650
تعداد پردازنده 2 عدد
فضای رم 32 گیگابایت
فضای هارد دیسک دو عدد 500 گیگ SSD
ترافیک ماهانه 4 ترابایت نامتقارن
دیتاسنتر پارس انلاین - افرانت

سرور اختصاصی شماره 5 ایران

نوع پردازنده Intel® Xeon® Processor X5650
تعداد پردازنده 2 عدد
فضای رم 64 گیگابایت
فضای هارد دیسک 1 ترابایت
ترافیک ماهانه 5 ترابایت نامتقارن
دیتاسنتر پارس انلاین - افرانت