کارت خرید

  1. انتخاب سرویس
  2. پیکربندی
  3. صورت حساب
  4. تکمیل سفارش

سرور اختصاصی فرانسه

SP-32

پردازنده . . . . . .Intel E3-1231v3 - 4c/8t - 3.4 GHz/3.8 GHz
حافظه رم . . . . .32GB DDR3 ECC 1600 MHz
هارد دیسک . . . 2 عدد 2 ترابایت
ترافیک . . . . . . نامحدود
هزینه ستاپ . . . ندارد

SP-32 SSD

پردازنده . . . . . .Intel E3-1231v3 - 4c/8t - 3.4 GHz/3.8 GHz
حافظه رم . . . . .32GB DDR3 ECC 1600 MHz
هارد دیسک . . . 2x 480GB SSD
ترافیک . . . . . . نامحدود
هزینه ستاپ . . . ندارد

SP-64

پردازنده . . . . . Intel E5-1630v3 - 4c/8t - 3.7 GHz/3.8 GHzIntel E5-1630v3 - 4c/8t - 3.7 GHz/3.8 GHz
حافظه رم . . . .64GB DDR4 ECC 2133 MHz
هارد دیسک . . . 2 x 2 TB
ترافیک . . . . . . نامحدود
هزینه ستاپ . . . ندارد

SP-64 SSD

پردازنده . . . . . Intel E5-1630v3 - 4c/8t - 3.7 GHz/3.8 GHzIntel E5-1630v3 - 4c/8t - 3.7 GHz/3.8 GHz
حافظه رم . . . .64GB DDR4 ECC 2133 MHz
هارد دیسک . . . 2 x 480 SSD
ترافیک . . . . . . نامحدود
هزینه ستاپ . . . ندارد

SP-128

پردازنده . . . . . Intel E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5 GHz/3.8 GHz
حافظه رم . . . .128GB DDR4 ECC 2133 MHz
هارد دیسک . . . 2 x 2 TB
ترافیک . . . . . . نامحدود
هزینه ستاپ . . . ندارد

SP-128 SSD

پردازنده . . . . . Intel E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5 GHz/3.8 GHz
حافظه رم . . . .128GB DDR4 ECC 2133 MHz
هارد دیسک . . . 2 x 480 SSD
ترافیک . . . . . . نامحدود
هزینه ستاپ . . . ندارد